1024 Budapest, Margit körút 5/A. 1.em. 1.   061/796-5783 061/369-2417

image image
Tóth és Társa Végrehajtó iroda
Dr. Tóth Dénes - Önálló bírósági végrehajtó

1024 Bp, Margit krt 5/A. 1.em. 1.

061/796-5783

Elérhetőségek

Tóth és Társa Végrehajtó Iroda
Dr. Tóth Dénes, önálló bírósági végrehajtó

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 5/A. 1/1.
Tel: 061/796-5783 061/369-2417
Fax: 061/789-8107
Levelezési cím: 1399 Budapest 62. Pf.611.
Email cím: vh.0094@mbvk.hu
Hivatali kapu: TOTHESTSA (KRID: 444654147)

A végrehajtó, illetve a végrehajtó iroda az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus kapcsolattartást biztosító szerv.

Irodánk akadálymentesítése mobil rámpa kihelyezésével megoldott, kérjük azon mozgáskorlátozott ügyfelünket, akik ezt igénybe kívánják venni, a rámpa telepítése érdekében jelezzék ezt a hivatali időben erre a célra fenntartott 0630-543-8313 telefonszámon.

Végrehajtás

Terület: 2018.01.01. előtt érkezett ügyekben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 2018.01.01. napjától pedig a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Ügytípusok: Bírósági végrehajtás, NAV végrehajtás, Önkormányzati adó végrehajtás

Végrehajtói letéti számla: 10102244-59699700-02000001 Budapest Bank. A befizetett összeg rendeltetésének megállapítása érdekében közleményként fel kell tüntetni a végrehajtói ügyszámot.

Ügyfélfogadás

A félfogadást a végrehajtó irodája székhelyén, a 1024 Budapest, Margit krt. 5/A. 1/1. szám alatt tartja. Tájékoztatjuk, hogy személyes félfogadáson a személyazonosítást, illetve képviseleti jogosultság ellenőrzését követően a felek, illetve azok a személyek vehetnek rész, akiknek jogi érdeke áll fent a végrehajtási ügyben, és részére személyes ügyintézés szükséges. Előzetesen időpontfoglalásra nincs lehetőség, a félfogadás minden esetben érkezési sorrendben zajlik. A fél vagy érdekelt a személyazonosítást, illetve képviseleti jogosultság vagy jogi érdeke ellenőrzését követően veheti át sorszámát a recepciónál.

Általános félfogadás: kedden és szerdán 8-12 óra között.
Félfogadás kizárólag jogi képviselőknek: hétfőn 8-12 óra között.
Az Elektronikus Árverési Rendszerbe történő végrehajtói regisztrációt a végrehajtó hétfőn 8-12 óra között végzi.


Regisztrációra a regisztrációs díj megfizetését követően van lehetőség. A díj 6000 forint, melyet az Ügyfél átutalással fizethet a 10102244-59699700-01000008 számlaszámra (Tóth és Társa Végrehajtó Iroda). A közleményben kérjük adja meg a nevét és az utalás jogcímét („EÁR regisztráció”).

Kézbesítési ügyek átvétele a címzett által: általános félfogadási időben.
Telefonon történő tájékoztatásnyújtás az érdekelteknek: munkanapokon 8-12 óra között.

A telefonon és az e-mailben előadott tájékoztatási kérelemmel kapcsolatban fontos tudni, hogy a felvilágosításra nem jogosult személynek, illetve a személyazonosság, képviseleti jogosultság igazolására, ellenőrzésére nem alkalmas úton – így különösen telefonon és e-mailen– egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítás nem adható, azonban a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános tájékoztatás telefonon és e-mailen is nyújtható. A végrehajtó a telefonbeszélgetést rögzítheti.
Felhívjuk figyelmét, hogy a félfogadáson kamerás megfigyelőrendszert alkalmazunk az iroda területén belül az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából, amely egyidejű hang és kép megfigyelést tesz lehetővé.

A végrehajtás során alkalmazott főbb jogszabályok

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Tv. (Vht.)
 • a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002.(I.17.) IM rendelet
 • a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 • a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
 • a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
 • a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (Aretv.)
 • a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló (X. 4.) Korm. rendelet
 • a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
 • az önálló bírósági végrehajtó intézkedés ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárás nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet